Български / English

  Home About us Contact us   
 

Home >> Processing of blocks >>

Processing of:

Фирма "Коортех" извършва следните дейности по отстраняване
дефекти в цилиндровите блокове:
- първоначално техническо измиване;
- проверка за пукнатини;
- шлайф и хонинговане на цилиндрови блокове;
- набиване на цилиндрова втулка;
- изваждане на шпилка/болт;
- обработка блок отвор на балансиращ вал и др.

обработка на блокове след обработката
   
след обработката след обработката
   
   

- automobile parts
- cylinder heads
- blocks
- valves
- piston rods

Stratification of:

- aluminum
- zinc
- copper
Stainless steel
Hydraulic presses
Hydrogen cells
Electric Vehicles
Batteries for EV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
Коортех ООД, Всички права запазени
Copyright Koorteh Ltd, All Rights Reserved
eXTReMe Tracker